Protetika

Protetická stomatológia skrátene nazývaná protetika je rekonštrukčný odbor stomatológie. Protetická stomatológia sa zaoberá nahradzovaním poškodených alebo stratených mäkkých a tvrdých tkanív ústnej dutiny.
Protetika v dutine ústnej nahrádza stratené zuby alebo ich časti či alveolárny výbežok zubnými náhradami, ktoré možno rozdeliť podľa spôsobu upevnenia na fixné zubné náhrady a snímateľné zubné náhrady.
Fixné zubné náhrady sú pevne spojené s prirodzenými zubami pacienta a po fixácii sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou chrupu. Ich výhodou je, že si na ne pacient v krátkej dobe zvykne a prestane ich vnímať ako cudzie teleso.
Snímateľné zubné náhrady sú v dutine ústnej pripevnené rôznymi kotviacimi systémami či plošnou adhéziou. Návyk na túto zubnú náhradu je dlhší a komplikovanejší, pacient často náhradu vníma ako cudzie teleso.

 

Stomatologia

Táto podstránka nemá preklad v danom jazyku...

Read more

Čeľustná ortopédia

Odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá anomálnou polohou zubov...

Read more

Protetika

Protetická stomatológia skrátene nazývaná protetika je rekonštru...

Read more

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je pravidelné profesionálne čistenie zubov Zahŕ...

Read more