Čeľustná ortopédia

Odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá anomálnou polohou zubov a čeľustí. Medzi najčastejšie poruchy zhryzu patrí: hlboký zhryz, previsnutý zhryz, otvorený zhryz, stesnania a rotácie.
Fixné aparáty sú „stále“ a pozostávajú z častí ako krúžky a zámky. Tie sú nalepené pevne na zuboch. Liečba fixným aparátom trvá v priemere 1,5 až 3 roky v závažnosti poškodenia.
Snímacie aparáty, známe ako nočné „strojčeky“ slúžia k liečbe ľahších rastových chýb pred nasadením fixného, stáleho aparátu a to prevažne u detí so zmiešaným chrupom. Pacient si ich môže nasadiť a vyberať sám v priebehu dňa, či noci.

 

Stomatologia

Táto podstránka nemá preklad v danom jazyku...

Read more

Čeľustná ortopédia

Odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá anomálnou polohou zubov...

Read more

Protetika

Protetická stomatológia skrátene nazývaná protetika je rekonštru...

Read more

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je pravidelné profesionálne čistenie zubov Zahŕ...

Read more