Lena Čordášová

Zdravotná sestra

Ukončila strednú zdravotnícku školu v Humennom v roku 1993. Práca na chirurgickom, doliečovacom oddelení 1993-2012. V súčasmosti je ambulantná zubná sestra.